مرمت بقعه حافظ جمال میبد به اتمام رسید

محسن ذاکری نیا گفت: اهم آیتم های مرمتی که در طرح مرمت و بازسازی این بقعه اجرا شده است شامل موارد زيربندي و استحکام بخشي با خشت و ملات گل، شفته ريزي با خاک محل، اجراي ديوار خشتي با ملات گل، اجراي طاق ضربي خشتي با ملات گل، اجراي تويزه به صورت رومي با خشت و ملات گچ، اجراي طاق فيل پوش با خشت و ملات گل، اجراي پالونه با خشت و ملات گل، اجراي کونوشکني با خشت و ملات گل، اجراي اندود کاهگل پشت بام با شيب بندي مناسب و اجراي آجرفرش کف مي باشد. 
ادامه مطلب